Historia, czyli nauka wyciągania wniosków

Nauka historii rozwija w nas wiele umiejętności. Wbrew pozorom nie jest to dyscyplina, która powoli wymiera i staje się niepotrzebna. Wiedza historyczna pozwala na analizę faktów, wyciąganie z nich wniosków, a następnie porównywanie ze współczesnymi kontekstami. Korzyści z poznawania tej nauki jest mnóstwo. Najważniejsze z nich poznamy już w podręcznikach szkolnych, takich jak Zrozumieć przeszłość 3 dla młodzieży (część dedykowana trzecim klasom szkół ponadpodstawowych), które dodatkowo przygotują nas do matury z tego przedmiotu.

Główne korzyści

Historia to przede wszystkim zdobywanie wiedzy poprzez czytanie. Ucząc się tego przedmiotu, spędzimy wiele godzin z lekturami różnego rodzaju, czyli tak zwanymi tekstami źródłowymi. Większość z nich znajdziemy w podręczniku, jednak twórcy często odsyłają do dodatkowych materiałów, z których dowiemy się więcej na temat poruszonych w danym rozdziale zagadnień. Warto się sugerować ich poleceniami, gdyż są to pieczołowicie wybrane źródła, które pozwolą wyrobić nam własne zdanie na omawiany temat.

Związki przyczynowo-skutkowe

Nauka historii opiera się w dużej mierze na wykrywaniu związków przyczynowo-skutkowych. Im bardziej zagłębiamy się w tę dyscyplinę, tym mocniej ta zachęca nas do pieczołowitego badania wydarzeń historycznych. A to opiera się na podejściu krytycznym i możliwie jak najbardziej obiektywnym. Co więcej, jeśli chcemy uzyskać miarodajne wyniki, musimy korzystać z wielu różnych źródeł. Tak więc historia to nauka, która wymaga od nas poświęcenia jej dużo czasu, nie tylko na czytanie wybranych lektur i zapoznanie się z tekstami źródłowymi, ale i na poprawną analizę. 

Dlaczego warto uczyć się historii:

– kształci i rozwija umiejętności analityczne i interpretacyjne,

– ułatwia wyciąganie wniosków z danych wydarzeń historycznych,

– zapoznaje z historią świata oraz Polski,

– szczegółowe przedstawienie rozwoju cywilizacji (kultury, polityki itd.),

– pozwala na odniesienie się do współczesnych kontekstów,

– rozbudza zainteresowanie naukami społecznymi,

– zachęca do samodzielnego, krytycznego myślenia.